Tommy Nordbergh Åkeri

Som fristående och oberoende aktör har vi skapat ett åkeri som kombinerar det lilla åkeriets flexibilitet och personliga engagemang med det stora åkeriets utbud och konkurrenskraft.

Vår mångåriga branscherfarenhet har gett oss kunskap att leverera våra tjänster med en enastående servicegrad. Alltid med målet att överträffa dina förväntningar.

Vi har utför alla typer av logistikuppdrag med särskild inriktning på tempererade transporter för hela livsmedelsbranschen. 

 

Vi utvecklar, erbjuder och genomför transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Naturligtvis följer vi alltid gällande lagstiftning. Men vi nöjer oss inte med det. Därför bedriver och utvecklar vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att en totalt sett god resurshållning, inklusive kretsloppstänkande, iakttas i verksamheten.

 

 

Med en kompetent, välutbildad och engagerad personal och med en modern fordonsflotta skall kvalitén i vår verksamhet vara sådan att vi är det självklara valet när fraktköpare väljer transportör. Vi transporterar gods på ett aktsamt sätt enligt de instruktioner som våra kunder kräver och enligt de regler som myndigheter utfärdar.

 

Våra transporter skall alltid genomföras på ett trafiksäkert och tillförlitligt sätt och vår strävan är att till 100 % undvika olyckor. Vi arbetar med förebyggande trafiksäkerhetsarbete för att skapa trovärdighet och samförstånd hos medarbetare, kunder och allmänhet. Vi arbetar med riktlinjer och rutiner som säkerställer trafiksäkerheten och arbetar med ständiga förbättringar, kontinuerlig tillsyn och service av våra fordon och med kravställningar utifrån trafiksäkerhet vid anskaffande av nya fordon. 

VÅRA TRAFIKOMRÅDEN

Med en fast linjetrafik till de viktigaste knutpunkterna i Sverige och ut i Europa, samt omlastningsterminaler runt om i Sverige optimerar vi våra transporter som gynnar både leveranssäkerhet och service för våra kunder och miljön i stort.

map2.jpg